• Spring Break!: No classes Mar. 27-31; Student Services available Mar. 27-28 from 7:30 a.m. to 3 p.m. College closed Mar. 29-31. >>

Maxaad u dooratay Kuliyada Farsamada EGTC

Mustaqbal Wanaagsan ayaa naga Horeeya

Class Schedule and Prices
 

  • Fasalo Ingiriis ah oo lagu hormarinayo ardayda bilowga ama ardayda hormarsan’ aqrinta, qoraalka, naxwaha, hadalka iyo xirfadaha kumbiyuutarka 
  • Waxbarashada Aasaaska Qofka weyn iyo fasalada GED si loogu diyaariyo ardayda in ay baasaan imtixaanada iyo u diyaar garowga mustaqbalka
  • Barnaamijyada kuliyada ugu raqiisan ee Colorado iyo gargaarka dhaqaalaha iyo helitaanka deeqda waxbarashada 
  • Xarunta Guusha Ardayga (Student Success Center) oo ay la jirto meerin bilaash ah, kooxda waxbarashada, simminaaro bilaabanayo iyo helitaanka kumbiyuutarka
  • Midka mid ah deegaanka waxbarashada aadka ukala duwan ee gobolka
  • Bilow taariiqo kaladuwan; maalin, galab iyo fasalada isbuuca dhammaadkiisa; iyo hormarinta fasalo onleen ah
  • Ku dhawaadkii 50 shaqooyin oo aad ka dooratid
  • Qaar ka mid ah shaqooyinka ugu sareeyo ee gobalka ee waxbarashada xeerka dugsiga sare ee la soo dhaafay
  • Fasalo yar iyo ku barashada gacmaha macalimiin tayo sareeya leh
  • Magaalada hoose Denver goob leh gelitaanka ku haboon baska iyo wadooyinka joogsiga oo nalalka leh
 

Upcoming Related Events

Monday, April 3, 2017
Free Tax Help
Time: 5:30am
Friday, April 7, 2017
Legal Advice Office
Time: 11:15am
Monday, April 10, 2017
Free Tax Help
Time: 5:30am

From our students...

As long as you apply yourself the work is really easy and help is available when you need it. EGTC seems to be very organized and knows what it takes to make students successful.

Stephanie Medero
Administrative Assistant Student

From our teachers...

HVAC/R is a growing and expanding trade that is always in search of qualified personnel. Approximately 33,000 new jobs open every year.

Jerry Gates
HVAC/R Instructor